ANKİLOZAN
  üveit tanısı ve tedavisi
 

              ÜVEİT

 

      Dostlar ; Ben en az 10 sefer bu bela hastalığa yakalandığım için sizleri de bilgilendirmek istedim. 
Üveitimin tedavisini Başkent Üniversitesi Göz Kliniğinde yaptırıyorum.


      ÜVEİT NEDİR ? 

     Yapı olarak bir topa benzeyen gözün ortasında bulunan jel benzeri maddenin çevresini 3 tabakadan oluşan bir kılıf sarar.En dışta sklera adı verilen beyaz kısım,en içte retina (görmemizi sağlayan kısım),ikisinin ortasında da uvea bulunur.Uveanın iltihabına üveit denir.Uvea da gözü besleyen damarlar bulunmaktadır.Buranın, enflamasyonu(iltihaplanması)
gözün tüm dokularını etkilemektedir. Bu durum görmeyi ciddi şekilde tehdit eder.


ÜVEİTİN BELİRTİLERİ ve NEDENİ

*Işığa karşı hassasiyet ,ağrı,gözde kızarıklık,görmenin azalması* en önemli belirtilerdir. Çoğu vakada sebep bulunmasa da bazı hastalarda
*virüsler,mantarlar,parazitler* üveite neden olabilmektedir.
Ayrıca vücudun diğer kısımlarında bulunan hastalıklarda(Artritler,Behçet hastalığı) neden olabilmektedir.


ÜVEİTİN TEDAVİSİ NASILDIR?

Özellikle steroid ve göz bebeğini büyüten damlalar sıklıkla kullanılmaktadır.(iltihabın göz bebeğine yapışmaması için).Gözde daha derinlerde Bulunan
enflamasyonlarda(iltihap) sistemik ilaçlar gerekebilir.
Glokom,katarakt,neovaskülarizasyonlar(yeni damarların oluşması) gibi çeşitli komplikasyonlar gelişebilmektedir.

Gözün ön kısmında gelişen iritis,cyclitis gibi durumlar daha ani başlangıçlı ve daha kolay tedavi edilen durumlardır.Daha gerilerde gelişen koroidit gibi durumların başlangıcı yavaş, tedavisi zordur.

ÜVEİTİSLERDE TEDAVİ

Lokal ve sistemik olmak üzere iki yolla tedavi yapılmalıdır.

A-Lokal Tedavi :

1. Midriatikler: Atropin gibi kuvvetli midriatikler, arka sineşileri önler, silier spazmı çözer ve hastaya rahatlık verir.

2. Hafif bulgu gösteren olgularda tropikamid gibi hafif midriatikler veya siklopentolat gibi kısa süreli sikloplejikler kullanılır.

3. Steroidler: Damla, pomad, subtenon enjeksiyon şeklinde uygulanır. Pomadların kornea penetrasyonu damlalara göre daha zayıftır. Ayrıca gözde yağlı bir madde olarak görmeyi daha da bulandırır. Damlalar ön üveitlerde kullanılır, arka üveitlerde etkili değildir. Ağır ön üveitlerde saat başı başlanarak, tablo hafifledikçe azaltılır. Lokal steroid tedavisinin 6 haftayı geçtiği durumlarda % 5 oranında glokoma yol açabileceği gözönünde tutulmalıdır. Diğer taraftan sekonder enfeksiyonlara da yolaçabilir.


4. Perioküler enjeksiyonlar: Subkonjonktival, subtenon bazen retrobulber enjeksiyonlar yapılabilir. Arka segmente de etkilidir, depo etkililerin etkisi daha uzundur. Hipopiyonlu ağır üveitlerde uygulanmalıdır. Ayrıca intermediate üveitte subtenon enjeksiyon etkilidir.

5. Antiinflamatuar damlalar: Steroidlere destek olarak günde 3-4 kez indomethasin gibi göz damlaları etkilidir.


B-Sistemik tedavi :

1. Sistemik steroidler yine en başta gelen ilaçlardır. Uzun süre kullanımında subkapsüler lens opasitelerine yol açabilir. Bu etki bazen lokal kullanım ile de görülmektedir. Yüksek doz ile başlanır, klinik tablonun hafiflemesi ile doz azaltılır. Prednizolon için başlangıç dozu 1 -1.5 mg/kg’ dır. Peptik ülser veya gastriti olan hastalarda ağızdan verilmez, parenteral yol tercih edilmelidir.

2. İmmunosupressif tedavi: Behçet hastalığında uygulanır. Sempatik oftalmide de endikasyon vardır, fakat fazla etkili değildir. Bu grupta Azathioprine, Cyclophosphamide ve Chlorambucil gibi ilaçlar vardır. Behçet hastalığında uzun süre kullananlar için kanda lökosit, trombosit sayımları yapılmalıdır, çünkü lökopeni ve trombopeni yapar. Bu durumda ilaç birkaç gün kesilir. Kan hücreleri normal düzeye gelir ve aynı doz devam eder. Tedavi en az 6 ay devam eder, atak olmazsa yarı doza inilir, en az 2 yıl devam edilir. Bu ilaçların özellikle Cyclophosphamidin alopesi ve azospermi yapıcı etkisi de gözönüne alınmalıdır. Azospermi bazen irreversibldir. Cyclosporin yine Behçet hastalığında kullanılan bir ilaç olup T- hücrelerine etki ederek immunosupresyon yapar. Diğer ilaçlara dirençli Behçet olgularında kullanılabilir. Renal toksik etkisi vardır.

3. Levamisol: Behçet hastalığında bu ilaç oral va genital ülserlere etkilidir. T hücrelerine etki etmektedir.

4. Colchicin: Özellikle ağır olgularda, diğer sitostatik ilaçlara destek olarak veya bu ilaçları red eden Behçet olgularında kulanılır. Behçet hastalığında polimorf nüveli hücrelerin kemotaksisini inhibe ederek etkilidir. Hematokrit düzeyini düşürür, idrarda protein görülür. Bu durumda ilaç yine bir kaç gün kesilir, normale dönünce tekrar devam edilir


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 41 ziyaretçi (94 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=